Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARELERİN İHTİYAÇLARININ UYGUN ŞARTLARLA KARŞILANMASI HK.

KARAR: İDARELER, İHTİYAÇ DUYDUĞU ALIMLARIN GEREKLERİNİ BELİRLEMEDE SERBEST OLUP İHTİYAÇLARININ UYGUN ŞARTLARLA KARŞILANMASI NOKTASINDA SORUMLUDURLAR

KARAR TARİHİ: 06.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-455

“… ihale konusu hizmet alımında hastanede yer alan tüm birimlerin ihtiyacına cevap verecek yazılım fonksiyonlarını içeren bilgi yönetim sistemi yazılımı ile bu sistemin kurulumu, kullanılması ve müdahale yapılması gereken durumlarda teknik destek verebilecek bilgi yönetim sistemi yetkilisinin çalıştırılması iş kalemlerinin bulunduğu görülmüş olup, alımı yapılacak olan hizmetin konusunun 12 ay boyunca kullanılacak olan hastane bilgi yönetim sisteminin kurulması ve verimli bir şekilde işletilmesi olduğu da dikkate alındığında, alıma konu yazılımın içeriğinin hastanenin tüm hizmet birimleri için gerekli olan modüllerin bir bütün olarak ve birbirleriyle entegrasyon halinde çalışmaya uygun olması gerektiği, bu nedenle yazılımın modüllerinin kısımlara bölünerek ihale edilmesi halinde bu entegrasyonun etkin olarak sağlanamayacağı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan iş kapsamında çalıştırılacak olan HBYS bilgi sistemi yetkilisinin de söz konusu yazılım için ihtiyaç duyulacak tüm teknik desteği eksiksiz olarak verebilecek nitelikte olması gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, yazılım sistemini sağlayan hizmet sunucusunun ürününün tüm teknik özelliklerine yine kendi bünyesinde çalıştırdığı teknik personelin hakim olabileceği, dolayısıyla iş kapsamında çalıştırılacak personelin de farklı bir kısımda ihale edilmesinin verilecek olan teknik desteğin etkinliği açısından uygun olmayacağı değerlendirilmiştir.

 

Her ne kadar Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün bilgi yönetim sistemlerine ilişkin yazısında HBYS ile birlikte hizmet alımı yapılması gereken ihalelerin kısmi teklife açık olacak şekilde planlanması gerektiği belirtilmişse de idarelerin ihtiyaç duyduğu alımın gereklerini belirlemede serbestiye sahip oldukları ve ihtiyaçlarının uygun şartlarla karşılanması noktasında sorumluluklarının bulunduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde idarece ihalenin kısmi teklife açık olarak ihale edilmemesinde aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”