Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARELERİN SİGORTA LİMİTLERİNİ BELİRLEMESİ HK.

KARAR: İDARELERCE SİGORTA LİMİTLERİNE İLİŞKİN LİMİT BELİRLEME ZORUNLULUĞU YOKTUR

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UH.II-853

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 76’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında sigorta türleri belirtilmesine rağmen sigorta teminatının kapsamı ve limitinin belirlenmediği hallerde iş ve/işyerlerinin sigortalanmasının asgari limitler dâhilinde istendiğinin kabul edileceği açıklanmış olup idarelerce sigorta limitlerine ilişkin limit belirleme zorunluluğunun bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”