Hakkakul Logo Beyaz

İDARENİN İHALE KONUSU İŞTE ÇALIŞTIRILACAK ARAÇLARIN TAMAMININ 2016 MODEL VEYA YUKARISI OLMASINI İSTEMESİ İHALEYE TEKLİF VERİLMESİNE ENGEL OLACAK MAHİYETTE BİR KRİTER DEĞİLDİR

Karar No : 2022/UH.I-1335

Karar Tarihi : 03.11.2022

“… mevzuat hükümleri ile ihale dokümanında yer alan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, idarenin ihale konusu işte çalıştırılacak araçlara ilişkin asgari teknik kriterleri belirlediği, bu belirlemeyi yaparken araçların tamamının 2016 model veya yukarısı olmasının istenildiği, söz konusu araçlar için kendi malı olma şartının aranmadığı, idarenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesi gereği ihtiyaçlarını uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını sağlamakla sorumlu olduğu ve teknik kriterlerin idarenin ihtiyaçları doğrultusunda belirleneceğinin açık olduğu, ayrıca söz konusu düzenlemenin Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri konulu 2021/14 Genelgesi kapsamında “… model yılı yeni olmayan araçlara öncelik verilecektir.” açıklamasına uygun olarak makul bir model yılının belirlendiği, ihaleye teklif verilmesine engel olacak mahiyette bir kriter olmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibinin bu husustaki iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”