Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDAREYE ŞİKÂYET BAŞVURUSU HK.

KARAR: İDAREYE ŞİKÂYET BAŞVURUSUNA KONU EDİLMEYEN HUSUSLAR İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSUNA KONU EDİLEMEZ

KARAR TARİHİ: 09.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.IV-209

“Başvuru sahibi tarafından itirazen şikâyet başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu şekil eksikliğinin, itirazen şikayet başvuru süresinin son günü olan 07.02.2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar tamamlanması için Kurum’un internet sitesi üzerinden yayımlandığı, ancak itirazen şikayet başvuru süresinin son günü olan 07.02.2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibinin 3’üncü iddiasının da, idareye yapılan şikayet başvurusuna konu edilmediği, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesinin onuncu fıkrasına göre idareye şikâyet başvurusuna konu edilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği, öte yandan söz konusu iddianın, şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren 10 gün içerisinde öncelikle idareye yapılan şikayet başvurusuna konu edilmesi zorunluluğu bulunduğundan, süresinde ileri sürülmeyen iddianın süre aşımı sebebiyle Kurum tarafından incelenmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin 3’üncü iddiasının süre açısından uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil, başvuru sahibinin 3’üncü iddiasının ise ayrıca süre yönünden reddi gerekmektedir.”