Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDAREYE ŞİKÂYET BAŞVURUSU HK.

KARAR: ŞİKÂYET BAŞVURUSU HAKKINDA İDARECE KARAR ALINMADIĞINDA İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSU İÇİN İDARENİN KARAR VERME SÜRESİNİN BİTİMİNİ İZLEYEN ON GÜN İÇİNDE BAŞVURUDA BULUNULMALIDIR

KARAR TARİHİ: 16.02.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-254

“İdarece aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine ilişkin son yazının 30.09.2021 tarihinde başvuru sahibine gönderildiği ve başvuru sahibince süresi içerisinde açıklamaların sunulduğu, başvuru sahibi tarafından ayrıca 08.10.2021 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunularak iddia konusu hususların dile getirildiği, idarece bu başvuru hakkında bir karar alınmadığı, başvuru sahibince de işbu başvuru haricinde Kamu İhale Kurumu’na herhangi bir itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmadığı tespit edilmiştir.

Yukarıda aktarılan hususlar çerçevesinde; aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine ilişkin yazıya yönelik şikâyet başvurusunun 08.10.2021 tarihinde yapıldığı, bu başvuru hakkında idarece karar alınmadığından karar verme süresinin bitimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği, başvuru sahibince ise bu süre geçtikten sonra 26.01.2022 tarihinde başvuruda bulunulduğu, bu nedenle birinci iddia bakımından başvurunun süre yönünden reddinin gerektiği sonucuna varılmıştır.”