Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDAREYE ŞİKÂYET BAŞVURUSU HK.

KARAR: ŞİKÂYETE KONU İŞLEMİN FARKINA VARILDIĞI TARİHİ İZLEYEN 10 GÜN İÇERİSİNDE İDAREYE ŞİKÂYET BAŞVURUSUNDA BULUNULMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 02.03.2022

KARAR NO: 2022/UM.I-325

“Yapılan inceleme neticesinde, başvuru sahibinin “Sağlık Bakanlığı tarafından ihalelerde ürünün ruhsat ve etiketinin yeterli olacağının bildirilmesine karşın ihalede yabancı kuruluşlara ilişkin onay istenildiği” yönündeki iddiasının ihale dokümanının ilana yansıyan düzenlemesine ilişkin olduğu, dolayısıyla şikâyete konu işlemin farkına varıldığı tarihin 10.12.2021 olduğu, başvuru sahibinin anılan tarihi izleyen 10 gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken bu süre geçtikten sonra başvuruda bulunduğu, bunun da Kanun’un ve Yönetmelik’in … hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmış olup başvuru sahibinin “Sağlık Bakanlığı tarafından ihalelerde ürünün ruhsat ve etiketinin yeterli olacağının bildirilmesine karşın ihalede yabancı kuruluşlara ilişkin onay istenildiği” yönündeki iddiasının süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”