Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDAREYE ŞİKÂYET SÜRESİ HK.

KARAR: İDAREYE ŞİKÂYET SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA BAŞVURUDA BULUNULURSA BAŞVURUNUN SÜRE YÖNÜNDEN REDDİ GEREKİR

KARAR TARİHİ: 06.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-463

“Başvuru sahibi isteklinin ihale dokümanını 02.01.2022 tarihinde edindiği, Teknik Şartname’de düzenlenen 30 günlük menü ile menüde bulunan yemeklerde kullanılacak çiğ malzeme içerikleri ve girdi miktarlarına ilişkin olarak ihale dokümanının edinildiği tarihte bilgi sahibi olunduğu; menüde bulunan yemek türlerinden çiğ malzeme içerikleri ve girdi miktarları belirtilmeyenlere ilişkin olarak teklif fiyatın hazırlanması aşamasında dokümanın satın alındığı 02.01.2022 gününü izleyen günden 10 gün içinde dokümana itiraz başvurusunda bulunulmadığı; ayrıca, aşırı düşük teklif açıklama talep yazısının tebellüğ edildiği 09.02.2022 gününü izleyen günden itibaren 10 gün içinde de idareye şikayet başvurusunda bulunulmadığı; bu aşamada idareye şikayet başvurusu niteliği taşımayan 14.02.2022 tarihli dilekçe ile “…alternatif yemeklerin bildirilmesi ve ek süre verilmesi” hususunda başvuruda bulunup 14.02.2022 tarihinde aldığı cevap üzerine 16.02.2022 tarihinde aşırı düşük teklif açıklamasını idareye teslim ettiği, 23.02.2022 tarihli ihale komisyonu kararı ile aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve bunun üzerine idareye şikayet süresi geçtikten sonra 07.03.2022 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşıldığından başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.”