Hakkakul Logo Beyaz

İDAREYE YAPILACAK ŞİKÂYET BAŞVURUSU İHALE KARARININ TEBLİĞİNDEN SONRAKİ ON GÜN İÇİNDE YAPILMALIDIR

KARAR TARİHİ: 12.01.2022

KARAR NO: 2022/UM.IV-56

“… Başvuru sahibinin iddiasının 09.12.2021 tarihli ihale ilanına yönelik olduğu, bu nedenle, başvuru sahibinin şikâyet konusu işlemi fark etmesi veya öğrenmesi gereken tarih olan 09.12.2021 tarihini izleyen 10 (on)  gün içinde 20.12.2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süreyi geçirdikten sonra 27.12.2021 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, dolayısıyla idareye yapılan şikâyet başvurunun süresinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin on birinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir…”