Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARİ ŞARTNAME İLE TEKNİK ŞARTNAME DÜZENLEMESİ HK.

KARAR: İDARİ ŞARTNAME İLE TEKNİK ŞARTNAME ARASINDA AYNI HUSUSA İLİŞKİN İKİ FARKLI DÜZENLEME BULUNMASI MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ: 26.05.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-635

“İdari Şartname’nin ekinde verilen Tablo’nun 32 ve 33’üncü sıralarında konaklama sayısı toplam olarak 626 kişi olarak belirtilmiştir. Yine ihalede standart form olarak verilen Birim fiyat Teklif Cetveli’nin de 32’nci sırasında “Konaklama tek kişilik” 14, “Konaklama çift kişilik” 612 olmak üzere toplam 626 olarak belirtildiği, Teknik Şartname’nin katılımcıların açıklandığı 4’üncü maddesinin dipnotunda açıklama mahiyetinde “Türkiye Finalleri boyunca 624 kişi single (Bakanlık görevlilleri) ve double (yarışmacılar ve il sorumluları) odalarda konaklayacak olup bu hizmet yüklenici tarafından karşılanacaktır.” denilmek suretiyle 624 kişi olarak sayının verildiği görülmüştür.

 

Yapılan incelemede, İdari Şartname eki tablo ve birim fiyat teklif cetveli ile Teknik Şartname arasında aynı hususa ilişkin iki farklı düzenlemenin bulunduğu, konaklayan kişi sayısına ilişkin maliyet hesabında hangi sayının baz alınacağı hususunda tereddüt oluşturacağı, ihale dokümanındaki düzenlemelerin birbiriyle uyumlu olması ve çelişen hususlar içermemesi gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”