Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARİ ŞARTNAMEDE YETERLİK KRİTERİ HK.

KARAR: İDARİ ŞARTNAMEDE BİR YETERLİK KRİTERİ BELİRLEMESİ YAPILMAMASI DURUMUNDA İDARECE HERHANGİ BİR BELGE İSTENMESİNE GEREK DUYULMAZ

KARAR TARİHİ:03.08.2022

KARAR NO:2022/UM.II-926

“Yapılan incelemede, isteklilerin idarece istenilen bilgileri yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği, bu bilgilerden ortaklar/üyeler/kurucular ve yöneticilere ait bilgilerin, vekaletname bilgilerinin ve geçici teminat mektubuna ilişkin bilgilerin EKAP üzerinden sorgulanabilip teyit edilebildiği, geçici teminat mektubu dışındaki teminat yöntemini tercih eden isteklilerin teminatlarını idare döner sermaye hesabına yatırdığı ve idarece teminatların uygunluğunun teyit edildiği, bu aşamada idarece herhangi bir belge istenmesine gerek duyulmadığı ve İdari Şartname’de de bir yeterlik kriteri belirlemesi yapılmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”