Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARİ ŞARTNAMEDE YETERLİK KRİTERİ BELGELER HK.

KARAR: İDARİ ŞARTNAMEDE YETERLİK KRİTERİ OLARAK BELİRLENMEYEN BELGELER NEDENİYLE İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ:05.10.2022

KARAR NO:2022/UY.II-1192

“… mevzuat hükümleri gereğince, Teknik Şartname’de düzenlenen ve yeterlik değerlendirmesinde esas alınması istenen kriterlerin/belgelerin İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde düzenlenmesi gerektiği, bu kısımda düzenleme yapılmaması halinde Teknik Şartname düzenlemeleri esas alınarak yeterlik değerlendirmesi yapılamayacağı, İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesinde de İdari Şartname’nin 7’nci maddesi dışında belirtilen belgelerin yeterlik değerlendirmesinde dikkate alınmayacağının açıkça düzenlendiği, İdari Şartnamenin 7’nci maddesinde iddia konusu edilen belgelerin istenilmesine yönelik bir düzenleme bulunmadığı, dolayısıyla Teknik Şartname’de istenilen koşullara yönelik uygunluk değerlendirmesinin sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yapılması gerektiği, İdari Şartname’nin 7’nci maddesi kapsamında yeterlik kriteri olarak düzenlenmeyen ve yeterlik bilgileri tablosunda da beyan edilmesi istenilmeyen belgelerin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında sunulmasının talep edilmesi ve sunulan belgeler üzerinden yeterlik değerlendirmesi yapılması mevzuata uygun olmadığından sunulan belgelerin yeterli görülmediği gerekçe gösterilerek başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Yapılan inceleme ve tespitler gereği başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüş olup başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması gerekmektedir.”