Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARİ ŞARTNAMEDE YETERLİK KRİTERİ HK.

KARAR: İHALE KOMİSYONU TARAFINDAN İDARİ ŞARTNAMEDE YETERLİK KRİTERİ OLARAK YER ALMAYAN DEMONSTRASYON SONUÇLARI ESAS ALINARAK KARAR VERİLMESİ MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ: 27.04.2022

KARAR NO: 2022/UM.II-535

“Şikâyete konu ihalede, ihale komisyonu tarafından İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak yer almayan demonstrasyon sonuçları esas alınarak karar verilmesinin mevzuata aykırı olduğu ve İdari Şartname’nin 7’nci maddesi dikkate alındığında yeterlik değerlendirmesinin ancak teknik özellikleri ihtiva eden orijinal doküman, prospektüs ve kataloglar üzerinden yapılabileceği tespit edildiğinden, idare tarafından isteklilerin ihaleye katılımda sunmuş olduğu kataloglar üzerinden gerekli değerlendirmeler yapılarak ihalenin sonuçlandırılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale komisyonunca tekliflerin Teknik Şartname’ye uygunluğunun istekliler tarafından sunulan teknik şartnameye cevap ve teknik özellikleri ihtiva eden doküman, prospektüs ve kataloglar üzerinden değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”