Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARİ ŞARTNAMENİN FİYAT FARKI MADDELERİ HK.

KARAR: İDARİ ŞARTNAMENİN FİYAT FARKINA İLİŞKİN MADDELERİNDE YER ALAN DÜZENLEMELERİN BİRBİRİYLE ÇELİŞMESİ MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ: 08.06.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-695

“… mevzuat düzenlemelerine göre haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında işçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkı hesaplanmasının zorunlu olduğu ve bu hususun İdari Şartname’de belirtilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

İhale konusu işte 1 aşçı, 1 aşçı yardımcısı, 1 garson ve 2 bulaşıkçı toplam 5 personelin çalışacağının düzenlendiği, İdari Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde ihale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı verilmeyeceğinin, aynı Şartname’nin 47’nci maddesinde ise ihale konusu işte çalışacak işçiler için fiyat farkı hesaplanacağının düzenlendiği görülmüştür.

İdari Şartname’nin fiyat farkına ilişkin 46’ncı ve 47’nci maddelerinde yer alan düzenlemelerin birbiriyle çeliştiği anlaşılmış olup başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.”