Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SAHUR VE İFTAR YEMEKLERİ İÇİN ÖRNEK MENÜ HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANINDA SAHUR VE İFTAR YEMEKLERİ İÇİN ÖRNEK MENÜ DÜZENLEMESİ YAPILMAMASI İSTEKLİLER TARAFINDAN TEKLİFLERİN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE OLUŞTURULMASINA ENGEL TEŞKİL ETMEZ

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UH.I-823

“Teknik Şartname’de; Ramazan ayında iftarlarda pide, hurma, bal+tereyağı, zeytin ve peynirin yüklenici tarafından ek ücret talep edilmeksizin verileceği, normal yemek saatlerinin dışına denk gelen iftar vakitlerinde yüklenicinin kuruluşta personel bulundurması gerektiği, ayrıca yüklenici tarafından sahurlarda içecek hariç 5 çeşit kahvaltı verilmesi gerektiği düzenlenmiş olup, bahse konu düzenlemelerden idarece, Ramazan ayında iftar saatinin genel itibariyle akşam yemeği saatlerine denk geleceği öngörüsünde bulunulduğu, şayet normal yemek saatlerinin dışına denk gelen iftar vakti olursa yükleniciye kuruluşta personel bulundurma zorunluluğunun getirildiği, dolayısıyla Ramazan ayında iftarlarda; pide, hurma, zeytin, peynir, bal+tereyağ ilavesi haricinde, normal yemek menülerinden farklı bir yemek menüsü oluşturulmayacağı ve isteklilerin tekliflerini normal akşam yemeği menülerine göre hazırlamaları gerektiği, Ramazan ayı boyunca sahur vakitlerinde ise içecek hariç 5 çeşit kahvaltı ürünü servis edileceği, bu bağlamda bahse konu kahvaltı çeşitlerinin Teknik Şartname’nin 2’nci maddesinde düzenlenen ve yukarıda aktarılan tablodaki kahvaltı ürünleri arasından veya gıda rasyonunda yer alan benzerlerinden seçilebileceği anlaşıldığından, ihale dokümanında sahur ve iftar yemekleri için örnek menü düzenlemesi yapılmamasının istekliler tarafından tekliflerin sağlıklı bir şekilde oluşturulmasına engel teşkil etmediği, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”