Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANI DÜZENLEMELERİ HK.

KARAR: AKARYAKIT GİDERİ İDARE TARAFINDAN KARŞILANACAĞINDAN İHALE DOKÜMANI DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA KM BİLGİSİNE YER VERİLMEMESİ İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNİ OLUŞTURMALARINA HERHANGİ BİR ENGEL TEŞKİL ETMEZ

KARAR TARİHİ:07.09.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1075

“Yapılan inceleme neticesinde, doküman düzenlemeleri dahilinde araçların yapacağı kilometre bilgisine yer verilmediği görülmekle birlikte araçların ihale konusu iş kapsamında yapacağı km bilgisinin akaryakıt gibi asli bir maliyet kalemi için önem arz edeceği, ihale konusu iş kapsamında ise akaryakıtın idare tarafından karşılanacağının belirtildiği, ayrıca birim fiyat teklif cetvelinde tekliflerin araç sayısı ve ay üzerinden verilmesinin istendiği, idare tarafından araçların kiralama bedeline ilişkin hakedişlerin de km bazında değil aylık dönemler itibariyle ödeneceği, dolayısıyla doküman düzenlemeleri kapsamında km bilgisine yer verilmemesinin isteklilerin tekliflerini oluşturmaları bakımından herhangi bir engel teşkil etmeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”