Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANI DÜZENLEMESİ HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANI DÜZENLEMESİNE AYNEN YER VERİLEREK HERHANGİ BİR AYKIRILIK İDDİASI BELİRTİLMEDİĞİNDE BU DOKÜMAN DÜZENLEMESİNİN HANGİ YÖNÜYLE MEVZUATA AYKIRILIK TEŞKİL ETTİĞİ BELİRLENEMEYECEĞİ İÇİN İDDİANIN REDDİ GEREKİR

KARAR TARİHİ: 28.09.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-1180

“Başvuru sahibinin dilekçesinde incelemeye konu söz konusu iddiada Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesinde yer alan düzenlemeye doğrudan yer verildiği, daha açık bir ifadeyle Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesinde yer alan düzenlemelerin bütünüyle yazılması suretiyle dilekçenin oluşturulduğu görülmektedir.

 

Bu itibarla, incelemeye konu iddianın sadece ihale dokümanı düzenlemesinin doğrudan yazılması suretiyle oluşturulan iddia olduğu, iddiada başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin ve yer verilen hususların hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunun açıkça belirtilmediği, dolayısıyla dilekçede aktarılan ihale dokümanı düzenlemesine aynen yer verilerek herhangi bir aykırılık iddiası belirtilmediği gibi bu doküman düzenlemesinin hangi yönüyle mevzuata aykırılık teşkil ettiği belirtilmediğinden yapılacak incelemenin kapsamının da belirlenemeyeceği, sonuç olarak herhangi bir hukuka aykırılık iddiası içermediği anlaşılan söz konusu iddianın 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan hükümlere uygun olmadığı gerekçesiyle reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”