Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANINA YÖNELİK BAŞVURULAR HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANINA YÖNELİK BAŞVURULAR İÇİN YETERLİ SÜRENİN BULUNMADIĞI DURUMLARDA FİİLİ İMKÂNSIZLIK NEDENİYLE BAŞVURULARIN SÜREYE UYULMADIĞI GEREKÇESİYLE REDDEDİLMEMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ : 09.11.2022

KARAR NO : 2022/UH.I-1380

“… ihale dokümanına yönelik başvurular için mevzuatta belirlenen ihale tarihinden en geç üç iş günü öncesinde şikâyet başvurusunda bulunulabilmesine ilişkin kuralın uygulanabilir olması için davet ile ihale tarihi arasında bu süreden daha fazla bir sürenin bulunması gerekmektedir. Söz konusu sürenin bulunmadığı durumlarda ise fiili imkânsızlık nedeniyle ihale dokümanına yönelik başvuruların bu sürelere uyulmadığı gerekçesiyle reddedilmemesi gerektiği değerlendirilmektedir. Başvuruya konu ihalede, idareye yapılan şikâyet başvurusunun doküman edinme tarihi olan 18.10.2022 tarihinden sonraki beş gün içerisinde 24.10.2022 tarihinde yapıldığı, söz konusu başvuruda yer alan doküman yönelik iddianın idare tarafından süre yönünden reddedilmediği, dolayısıyla mevcut durumun Kanun ile tanınmış olan şikâyet başvurusunda bulunma hakkının kullanılmasına engel oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”