Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANINA İLİŞKİN BAŞVURULAR HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANINA İLİŞKİN YAPILAN BAŞVURULARDA YAKLAŞIK MALİYETE İLİŞKİN İDDİALAR İNCELENEMEZ

KARAR TARİHİ: 06.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-432

“H… Limited Şirketi’nin başvurusunun, ihale dokümanına yönelik olduğu ve yaklaşık maliyetin idare tarafından ihale günü açıklandığı hususları dikkate alındığında, ihale dokümanına ilişkin yapılan başvurularda yaklaşık maliyete ilişkin iddiaların incelenemeyeceği, dolayısıyla başvuru sahibinin 7’nci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”