Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANINA YÖNELİK ŞİKÂYET BAŞVURULARI HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANINA YÖNELİK ŞİKÂYET BAŞVURULARI EN GEÇ İHALE TARİHİNDEN ÜÇ İŞ GÜNÜ ÖNCESİNE KADAR YAPILMALIDIR

KARAR TARİHİ: 09.02.2022

KARAR NO: 2022/UM.I-216

“Başvuru sahibi istekli tarafından 01.12.2021 tarihinde ihale dokümanının EKAP üzerinden indirildiği, bu itibarla şikâyete yol açan durumun farkına varılması gereken tarihin 01.12.2021 olduğu, istekli tarafından 07.12.2021 tarihinde ihaleye teklif verildiği, isteklinin söz konusu iddialara ilişkin olarak yaptığı idareye şikâyet başvuru tarihinin 29.12.2021 olduğu, bu çerçevede şikâyetçinin şikâyete konu durumun farkına varıldığı tarihi izleyen günden itibaren 10 gün içinde bahsi geçen iddialara ilişkin olarak ihale dokümanına yönelik şikâyet başvurusunda bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin iddialarının dokümana itiraz niteliğinde olduğu, gelinen aşamada ihale dokümanı düzenlemelerinin kesinleştiği, ayrıca şikâyete konu hususların farkına varıldığı tarihin dokümanın indirildiği tarih olduğu, anılan istekli tarafından dokümana yönelik olarak 10 günlük şikâyet süresi içinde ve her halükarda ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar idareye herhangi bir başvuruda bulunulmadığı görülmüş olup, başvuru sahibinin iddiasının süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”