Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANINDA FİYAT FARKI DÜZENLEMESİ HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANINDA PERSONEL SAYISININ BELİRLENDİĞİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİNİN TAMAMINI İDAREDE KULLANACAK İŞÇİLER İÇİN FİYAT FARKI ÖDENİR

KARAR NO : 2022/UH.II-1599

KARAR TARİHİ : 13.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 6

“İdare tarafından hazırlanan İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısı’nda ihale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanacağının düzenlendiği, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın 6’ncı maddesine göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtildiği, 1 yıl sürecek iş kapsamında 21 ayrı vasıfta olmak üzere toplam 102 personelin tam zamanlı olarak görev yapacağı tespit edilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen fiyat farkı esaslarının ilgili maddesinden ihale dokümanında personel sayısı belirlenmiş ve haftalık çalışma saatinin tamamını idarede kullanacak işçiler için idari şartname düzenlemelerine göre ihale tarihi itibarıyla hesaplanan brüt maliyet ile uygulama ayındaki brüt maliyet arasındaki farkın hesaplanması suretiyle bulunan tutarın fiyat farkı olarak ödeneceği, bu durumda söz konusu Esaslar’ın 5’inci maddesinin uygulanmayacağı, ihale dokümanında brüt asgari ücretin belli bir yüzde fazlası oranında ücret ödenmesi öngörülen personel için ise uygulama ayında fiilen ödenen brüt maliyete asgari ücretteki brüt artış oranı uygulanarak fiyat farkının hesaplanacağı anlaşılmaktadır.

 

Sözleşme süresi 1 yılı (365 gün) aşmayan ihale konusu iş kapsamında tam zamanlı çalıştırılacak 102 personel için asgari ücretin belli bir yüzde fazlası oranında ücret ödeneceğinin öngörüldüğü, bu durumda söz konusu personel için fiyat farkı ödenmesinin zorunlu olduğu, idarece fiyat farkının sadece iş kapsamında çalıştırılacak personel için ödeneceğinin düzenlendiği, ödenecek fiyat farkının da uygulama ayında fiilen ödenen brüt maliyete asgari ücretteki brüt artış oranı uygulanarak hesaplanacağı, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın 5’inci maddesinin uygulanmayacağı, bu itibarla çalıştırılacak personel için yapılan fiyat farkı düzenlemelerinin mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca başvuru sahibi tarafından ihale dokümanında belirlenmesi gerekirken belirlenmediği öne sürülen fiyat farkı katsayılarının, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın 5’inci maddesi uyarınca yapılacak fiyat farkı hesaplamalarında kullanılan endeksler olduğu, dolayısıyla bahse konu Esaslar’ın 6’ncı maddesine göre fiyat farkı hesaplanacağı düzenlenen başvuruya konu ihalede ağırlık katsayılarının belirlenmesine gerek bulunmadığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”