Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANINDA KAPASİTE RAPORU DÜZENLEMESİ HK.

KARAR: ÜRETİM MİKTARI BELİRTİLMEDEN İHALE DOKÜMANINDA ADAY VEYA İSTEKLİLERCE KAPASİTE RAPORU SUNULACAĞINA YÖNELİK BİR DÜZENLEME YAPILMAMALIDIR

KARAR TARİHİ:13.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-494

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 41’inci maddesinde, idareler tarafından alımın niteliği göz önünde bulundurulmak suretiyle “mesleki ve teknik yeterlik kriteri” olarak kapasite raporuyla ilgili düzenleme yapılabileceği, idarenin kendi mutfağında yemek üretiminin gerçekleştirileceği yemek hizmeti alımı ihalelerinde idarece öngörülecek kapasite raporuna ilişkin günlük üretim miktarının, idarenin günlük yemek ihtiyacının yarısını geçemeyeceği, ihale dokümanında, üretim miktarı belirtilmeden aday veya isteklilerce kapasite raporu sunulacağına yönelik bir düzenleme yapılmaması gerektiği anlaşılmıştır.

Bu kapsamda, alım konusu yemek üretim miktarı dikkate alınarak kapasite raporuna ilişkin ihale konusu işe özgü yeterlik kriteri belirlenebileceği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”