Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANINDA PERSONEL ÜCRETLERİNİN BELİRTİLMEMESİ HK.

KARAR: PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN BİR HİZMET ALIMINDA İHALE DOKÜMANINDA PERSONEL ÜCRETLERİNİN BELİRTİLMEMESİ MEVZUATA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEZ

KARAR TARİHİ: 22.06.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-749

“Yapılan inceleme neticesinde; ihale konusu işte çalıştırılacak personelin unvan ve sayısının Teknik Şartname’de belirtildiği, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde de işçilik giderlerinin teklif fiyata dâhil giderler arasında sayıldığı, aynı Şartname maddesinde personele yemek giderinin ayni olarak, yol ücretinin ise günlük brüt 12,50 TL olarak ödenmesi gerektiğinin ifade edildiği, öte yandan ihale dokümanında personele brüt asgari ücretin belli bir yüzde fazlası oranında ücret ödeneceğine dair bir düzenlemeye ise yer verilmediği tespit edilmiş olup, inceleme konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı işine ilişkin olduğu dikkate alındığında, işçilik ücretlerine ilişkin olarak birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasının gerekli olmadığı; istekliler tarafından işçilik giderlerinin, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretin altında bir ücret öngörülmemek kaydıyla hesaplanabileceği, dolayısıyla ihale dokümanında personel ücretlerinin belirtilmemesinin mevzuata aykırılık teşkil etmediği, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”