Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANINDA (R) KATSAYISI HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANINDA TEK BİR (R) KATSAYISI BELİRLENEREK BU KATSAYI ÜZERİNDEN SINIR DEĞERİN HESAPLANMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 26.05.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-664

“… idarece mevzuatta belirlenen süreler içerisinde dokümanda ihale konusu işe uygun tek bir sınır değer tespit katsayısı (R) belirlenmesi yönünde değişikliğe gidilmesi ve ihalenin mevzuata uygun bir doküman ile gerçekleştirilmesi mümkün iken, idarece mevzuata aykırı doküman düzenlemesi ile ihalenin gerçekleştirilmesine karar verilmesinin kamu ihale mevzuatına uygun olmayacağı anlaşılmaktadır.

 

Diğer taraftan, … mevzuat gereği, ihale dokümanında tek bir R katsayısı belirlenerek bu katsayı üzerinden sınır değerin hesaplanması gerekeceği, bu nedenle İdari Şartname’nin 48’inci maddesinde iki farklı sınır değer tespit katsayısına (R) yer verilemeyeceği anlaşılmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle, idarece ihale dokümanında tek bir R katsayısı belirlenerek bu katsayı üzerinden sınır değerin hesaplanması gerektiği, dolayısıyla İdari Şartname’nin 48’inci maddesinde iki farklı katsayıya yer verilmesinin mevzuata uygun olmayacağı ve ihale sürecinde yapılacak sınır değer hesaplamasında hangi katsayının kullanılacağına yönelik olarak tereddüde yol açabileceği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”