Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANINDA YAPILAN DÜZENLEMENİN GEREKÇESİ HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANINDA YAPILAN DÜZENLEMENİN GEREKÇESİNİN İDARECE AÇIK VE NET BİR ŞEKİLDE ORTAYA KONMUŞ OLMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 12.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-83

“… Başvuru sahibi tarafından çöp kamyonu ve arazözlerde 2020 model ve km şartının getirildiği iddia edilmiş olmakla birlikte, ihale dokümanında sadece arazözlü yol yıkama su tankeri için “2020 model ve üzeri” olma ve model şartına ek olarak “30.000 km’yi geçmemiş olma” şartının getirildiği görülmüştür. İhale konusu araçların kiralama süresinin 24 ay olarak belirlendiği dikkate alındığında, arazözlü yol yıkama su tankerine ilişkin getirilen 30.000 km şartının maliyet oluşturma noktasında rekabeti daralttığı aşikar olup, nihai amacı kamu yararının sağlanması olan düzenlemenin gerekçesinin idarece açık ve net bir şekilde ortaya konmuş olması gerekmektedir.

Bu açıdan şikâyete konu ihalede kiralanacak araçlarına getirilen model yılı (2017, 2020) sınırlamasının işin süresi (24 ay) dikkate alındığında idarenin ihtiyaçları doğrultusunda takdir yetkisi kapsamında yer aldığı ancak arazözlü yol yıkama su tankerine getirilen 30.000 km sınırının düşük olduğu, söz konusu km sınırının idarenin kendisine tanınan takdir yetkisi kapsamında değerlendirilebilmesinin mümkün olmadığı ve 30.000 km sınırlaması şartı ile rekabet ilkesinin kısıtlandığı anlaşılmıştır. Söz konusu km sınırının ihalede daha yeni araçların kiralanmasını/satın alınmasını gerekli kılacağı ve bunun da teklif maliyetlerinin yükselmesine sebep olacağı, bu kapsamda, idarece yapılan düzenlemenin bu şartlar altında objektif bir kriter olarak değerlendirilemeyeceği, rekabet ilkesi açısından uygun olmadığı ve ihaleye katılımı kısıtlayıcı nitelikte olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır…”