Hakkakul Logo Beyaz

İHALE, İLAN İLE İLGİLİ EKSİKLİK VEYA HATALARDAN DOLAYI İHALE TARİHİ VE SAATİNDEN ÖNCE İPTAL EDİLMİŞSE KURUMA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMAMASI NEDENİYLE BAŞVURUNUN REDDİ GEREKİR

Karar No : 2022/UH.II-1498

Karar Tarihi : 30.11.2022

“İncelemeye konu ihalenin konusunun Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bağlı Birimleri İçin 24 Aylık Malzeme Dahil Yemek Hizmeti Alımı olduğu, 18.10.2022 tarihinde ihale ilanının yayınlandığı, ihalede 15 adet ihale dokümanı indirildiği, 22.11.2022 tarihinde yapılması öngörülen ihalenin, 07.11.2022 tarihinde alınan bir kararla, ihale ilanı ile ilgili eksiklik veya hatalardan dolayı ihale tarihi ve saatinden önce iptal edildiği, bu hususun 09.11.2022 tarihinde ilan edildiği görülmüştür.

 

İhalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğindedir. Bu çerçevede, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı, ek olarak ihalenin ihale ilanı ile ilgili eksiklik veya hatalardan dolayı iptal edildiğinin belirtildiği, başvuru sahibinin iddialarının da ihale dokümanındaki eksiklik ve aykırılıklara yönelik olduğu, Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine yer olmaması nedeniyle başvurunun reddi gerekmektedir.”