Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE İLANINA YÖNELİK ŞİKÂYET BAŞVURULARI HK.

KARAR: İHALE İLANINDA YER ALAN HUSUSLARA YÖNELİK ŞİKÂYET BAŞVURULARININ İLAN TARİHİNİ İZLEYEN GÜNDEN İTİBAREN 10 GÜN İÇERİSİNDE YAPILMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 09.03.2022

KARAR NO:2022/UH.II-351

“Yapılan incelemede ihalenin 24.01.2022 tarihinde ilan edildiği, 31.01.2022 tarihinde ihaleye ilişkin düzeltme ilanının yayımlandığı, düzeltme ilanıyla başvuruya konu yeterlik kriterine yönelik ilk ihale ilanında ve İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde yer alan düzenlemenin “{Belirtilmemiştir}” şeklinde revize edildiği bir başka ifadeyle kaldırıldığı, ihale dokümanının başvuru sahibi tarafından 08.02.2022 tarihinde EKAP üzerinden indirildiği, başvuru sahibince 08.02.2022 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu görülmüştür.

İlanda yer alan hususlara yönelik şikâyet başvurularının ilan tarihini izleyen günden itibaren 10 gün içerisinde idareye yapılması gerektiği, şikâyete konu ihalenin ilk ilan tarihinin 24.01.2022 olduğu, dolayısıyla ilana yönelik başvurunun en geç 03.02.2022 tarihine kadar yapılması gerektiği anlaşılmıştır. Başvuru sahibinin söz konusu iddiasının anılan 03.02.2022 tarihinden sonraki bir tarih olan 08.02.2022’de yapılan başvuruya konu edildiği görüldüğünden söz konusu iddianın süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”