Hakkakul Logo Beyaz

İHALE İSTEKLİLERİ HAKKINDAKİ İDDİALAR HK.

KARAR: İHALE İSTEKLİLERİ HAKKINDAKİ İDDİALARA ÖNCELİKLE İDAREYE YAPILAN ŞİKAYET BAŞVURUSUNDA YER VERİLMELİDİR

KARAR TARİHİ: 05.01.2022

KARAR NO: 2022/ UH.I-43

KARAR TARİHİ: 05.01.2022

KARAR NO: 2022/ UH.I-43

“… yapılan inceleme neticesinde; başvuru sahibi tarafından idarenin 15.10.2021 tarihli ihale komisyonu kararı sonrasında idareye şikayet akabinde Kurum’a itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu ve başvurunun reddedildiği, süreç içerisinde idare tarafından yeni bir ihale komisyonu kararı alınmadığı görülmektedir.

Sözleşme imzalanma aşamasında olan başvuruya konu ihalede daha önceki süreçte iddiaya konu edilen isteklilere yönelik olarak başvuru sahibi tarafından öne sürülecek iddiaların 15.10.2021 tarihli ihale komisyonu kararının tebliği sonrasında yapılan şikayet başvurusuna konu edilmesi gerekirken bu iddialara yer verilmediği, başvuru hakkı kullanıldıktan sonra hukuki durumda değişiklik yaratan ve şikayet konusu edilebilecek yeni bir ihale komisyonu kararı bulunmadığı, başvuru sahibi tarafından yeni öğrenildiği ifade edilen hususlara ilişkin dayanağın ortaya konulamadığı, ayrıca iddiaya konu edilen şahıslar hakkında EKAP üzerinden gerçekleştirilen sorgulamada da rapor tarihi itibarı ile herhangi bir yasaklılık/kamu davası kaydı bulunmadığı anlaşılmıştır…”