Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALENİN KISMİ TEKLİFE AÇIK YAPILMAMASI HK.

KARAR: İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, BÜYÜKLÜĞÜ, İŞ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILACAK ARAÇLARIN SAYISI VE ÇEŞİDİ İLE FARKLI FAALİYET ALANLARINDA KULLANILACAK NİTELİKTE OLMASI NEDENİYLE İHALENİN KISMİ TEKLİFE AÇIK OLARAK YAPILMAMASI İHALEYE KATILIMI ENGELLEYİCİ NİTELİK TAŞIR

KARAR TARİHİ:14.09.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1089

“… mevzuat hükümleri, ihale dokümanı düzenlemeleri ve tespitler bir arada değerlendirildiğinde, başvuruya konu ihalenin konusu işin niteliği, büyüklüğü, iş kapsamında çalıştırılacak araçların sayısı ve çeşidi (binek otomobil, kamyon, kamyonet, su tankeri, hidrolik platformlu sepetli araç, mobil hizmet aracı, kanal kazıcı ve yükleyici, ekskavatör vs.) ile farklı faaliyet alanlarında kullanılacak nitelikte olduğu hususları dikkate alındığında, söz konusu ihalenin kısmi teklife açık olarak yapılmamasının ihaleye katılımı engelleyici nitelikte olduğu ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”