Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE KOMİSYONU KARARI HK.

KARAR: İHALE KOMİSYONU KARARINDA “İHALE DOKÜMANININ TAMAMEN OKUNUP KABUL EDİLDİĞİNE İLİŞKİN İMZALI BİR TAAHHÜTNAME” SUNULMADIĞI GEREKÇE GÖSTERİLEREK İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ: 08.06.2022

KARAR NO: 2022/UM.II-708

“Yapılan tespitler çerçevesinde; idarece İdari Şartname’de isteklilerin teklifleri kapsamında “ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğine ilişkin imzalı bir taahhütname” sunulmasının istenmediği, kaldı ki, … mevzuat hükümlerinden ihalelerde isteklilerden hiçbir şekilde taahhütname istenmeyeceğinin anlaşıldığı, ihale komisyonu kararında anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak belirtilen söz konusu taahhüdün birim fiyat teklif mektubu kapsamında standart bir ifade olarak yer aldığı, bu çerçevede; ihale komisyonu kararında “başvuru sahibi tarafından bahse konu taahhütnamenin sunulmadığı” gerekçe gösterilerek anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.”