Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE KONUSU ALANDA FAALİYET HK.

KARAR: İHALEYE TEKLİF VEREREK İSTEKLİ SIFATINI KAZANAN KİŞİLERİN ÖNCELİKLE İHALE KONUSU ALANDA FAALİYET GÖSTERİLMESİ ŞARTINI SAĞLAMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 23.02.2022

KARAR NO: 2022/UY.II-296

“… 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde istekli olabilecek “ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim” olarak tanımlanmıştır. Anılan mevzuat hükmü gereğince, istekli olabilecek sıfatını kazanmak için ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi gerektiği hususu dikkate alındığında, ihaleye teklif vererek istekli sıfatını kazanan kişilerin öncelikle bu şartı sağlamaları gerekmektedir. Dolayısıyla başvuruya konu uyuşmazlığın kamunun ihaleyle hizmet alımı sürecinde ortaya çıkması nedeniyle, istekli olabilecekler için geçerli olan ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi şartının isteklilerce de öncelikle sağlanması gerekmektedir.

 

Bu kapsamda İnceleme konusu “Silifke Orman İşletme Müdürlüğü’nde Gökbelen ve İmamuşağı Şefliklerinde Yeni Yol İnşası Yapım İşi”  ihalesinin konusunun, yeni yol yapımı olduğu tespit edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin internet sayfası üzerinden yapılan inceleme neticesinde; ihale üzerinde bırakılan istekli gerçek kişi ticari işletmesi Y.. Ö…’a ilişkin olarak yayımlanan 31.07.2018 tarih ve 9632 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin “İşletme Konusu: İnşaat Taahhüt Mühendislik Proje işleri” ifadelerine yer verildiği, bu bağlamda anılan isteklinin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiği anlaşılmıştır.”