Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE KONUSU ALANDA FAALİYET HK.

KARAR: İHALE KONUSU ALANDA FAALİYET GÖSTERİLDİĞİNE İLİŞKİN BELGELERİN ŞİKÂYET DİLEKÇESİ EKİNDE YER ALMASI GEREKMEKTEDİR

KARAR TARİHİ:13.04.2022

KARAR NO: 2022/UM.I-502

“Başvuru sahibi istekli tarafından şikâyet dilekçesi ve eklerinden anlaşıldığı üzere, şikâyet dilekçesi ekinde yer alan belgeler içerisinde ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin herhangi bir belgenin eklenmediği görülmüştür.

Bu çerçevede, başvuru sahibinin şikâyet dilekçesine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin bir belgenin eklenmediği görüldüğünden, şikâyet başvurusunun İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan “İlana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik başvurularda, şikâyet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belge eklenmesi zorunludur.” hükmüne aykırı olduğu anlaşıldığından başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince şekil yönünden reddi gerekmektedir.”