Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE KONUSU İŞ İÇİN ZORUNLU BELGELER HK.

KARAR: İHALE KONUSU İŞİN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN ALINMASI ZORUNLU OLAN VE O İŞ İÇİN ÖZEL OLARAK DÜZENLENEN BELGELERİN İSTENİLMESİNDE MEVZUATA AYKIRILIK YOKTUR

KARAR TARİHİ:11.05.2022

KARAR NO:2022/UH.II-578

“Karayolları Taşıma Yönetmeliği’nde yer alan, yapılacak faaliyetin kapsamına uygun bir yetki belgesi alınmadan, muhtevası bu Yönetmelik’te belirtilen herhangi bir faaliyette bulunulamaz hükmü gereği ihale konusu iş kapsamında ticari amaçla otomobille yurtiçi tarifesiz yolcu taşımacılığı için A1 yetki belgesi, otobüsle tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı için D2 yetki belgesi, yurtiçi ticari amaçla eşya taşımacılığı için K1 yetki belgesi veya bu yetki belgelerini kapsayan belgelerin isteklilerden sunulmasının istenmesi gerekmektedir. Söz konusu yetki belgeleri Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliği’nin … 38’inci maddesinin 4’üncü bendi kapsamında ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeleri kapsamında istenilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.”