Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İhale Öncesi Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetleri

  • Faaliyet gösterilen alandaki yerli ve yabancı ihalelerin taranması ve raporlanması hizmetleri
  • İhalelere ait ihale dokümanların kontrolü ve uyuşmazlığa neden olabilecek şartname düzenlemelerine ve ihale teklif dosyasında sunulması gerekli belgelere dair rapor hazırlanması hizmetleri
  • İhalelerde yeterlik şartı olarak aranan belgelerin temini için yurtiçinde ve yurtdışında gerekli başvuruların gerçekleştirilmesine dair hizmetler
  • İhale teklif dosyalarının hazırlanması ve kontrolünün gerçekleştirilmesine dair hizmetler
  • İhalelere teklif sunulmadan önce hazırlanması gerekli olan sözleşmelerin hazırlanmasına yönelik hizmetler (asıl işverenlik – alt işverenlik, ortak girişim, konsorsiyum vb.)
  • Teklif sunulması planlanan ihalelerin dokümanlarında, teklif sunmayı imkansız hale getiren hukuka aykırı düzenlemeler bulunması halinde gerçekleştirilecek idari başvurulara (şikayet ve itirazen şikayet) ve davalara ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
  • Talep edilmesi halinde farklı ülkelerin ihale mevzuatları hakkında gerekli araştırmaların yapılmasına dair danışmanlık hizmetleri
  • İdari başvurularda ve yürütülen davalarda kullanılmak üzere, ihale süreçlerindeki uyuşmazlıklarla ilgili hukuki görüşler hazırlanması