Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İhale Sonrası Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetleri

 • İhalelerin hukuki gerekçeden yoksun şekilde iptal edilmesi durumunda, ihalenin iptali kararının iptali amacıyla idari başvuruların gerçekleştirilmesi ve davaların açılmasına dair hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
 • Rakip şirketlerin ihalelerde rekabete aykırı faaliyetlerde bulunmaları halinde, gerekli idari idari başvuruların gerçekleştirilmesi ve davaların açılmasına dair hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
 • İhalelerde verilen kararların hukuki dayanaktan yoksun olması durumunda, ihaleleri gerçekleştiren idarelere şikayet başvurularının (idari başvuru) gerçekleştirilmesi
 • İhalelerde verilen hukuki dayanaktan yoksun kararlarla ilgili olarak idarelere karşı yapılan şikayet başvurularından sonuç alınamaması halinde, Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurularının gerçekleştirilmesi
 • İhale kararlarına karşı gerçekleştirilen idari başvurulardan sonuç alınamaması halinde, iptal davalarının açılması ve yürütülmesine dair hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
 • İhaleleri gerçekleştiren idarelerin sebep olduğu zararlar sebebiyle gerekli davaların açılması ve yürütülmesine dair hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
 • Kamu ihalelerinden yasaklılık kararlarına karşı yasaklılığın iptali amacıyla gerekli davaların açılması ve yürütülmesine dair hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
 • İhale süreci içerisinde, teminat, muayene-kabul, iş deneyimi vb. konularda ortaya çıkacak tüm sorunlarla ilgili gerekli idari başvuruların gerçekleştirilmesine ve gerekli davaların açılmasın / yürütülmesine dair hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
 • Kamu ihale sözleşmelerinin haksız nedenle feshi sonucunda uğranılan zararların tazmini amacıyla ilgili gerekli davaların açılması ve yürütülmesine dair hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
 • Kamu ihale sözleşmelerinden doğan alacakların ödenmemesi halinde ilgili gerekli icra takiplerinin ve davaların açılması ve yürütülmesine dair hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
 • İhaleye fesat karıştırma suçu ile ilgili olarak başlatılan soruşturmalara ve açılan davalara yönelik hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
 • Edimin ifasına fesat karıştırma suçu ile ilgili olarak başlatılan soruşturmalara ve açılan davalara yönelik hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri