Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE TARİHİNDE FAALİYETTE BULUNMA HK.

KARAR: İHALE TARİHİNDE FAALİYETTE BULUNMAYAN İŞLETMENİN TEKLİFİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMALIDIR

KARAR TARİHİ: 16.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-238

“Sunulan işletme kayıt belgesinin Tarım ve Orman Bakanlığının www.ggbs.tarim.gov.tr adresinden sorgulanması neticesinde söz konusu kayıt numarasıyla belirtilen işletme kayıt belgesine ulaşılamamıştır.

 

Bunun üzerine 26.01.2022 tarih ve E.2022-1524 sayılı yazımız ile Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yazı yazılarak incelemekte olan ihalede Ö… Ltd. Şti. tarafından sunulan 20.09.2021 tarih ve TR-23-K-008012 kayıt numaralı işletme kayıt belgesinin idareleri tarafından düzenlenip düzenlenmediği düzenlenmiş ise belgenin geçerliliğinin devam edip etmediği, belgenin geçerliliğinin sona ermiş olması halinde belgenin 23.12.2021 tarihinde geçerli olup olmadığı hususuna ilişkin bilgi ve belgelerin gönderilmesi talep edilmiştir.

     

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 10.02.2022 tarih ve 6103 sayı ile kurum kayıtlarına alınan 4357219 sayılı yazısında “… Söz konusu İşletme Kayıt Belgesi; işletmenin başvurusu üzerine Malatya yolu 10. Km Elazığ adresinde bulunan Ö… A.Ş.’ye ait yemekhanede faaliyet gösterebilmesi için 20.09.2021 tarihinde düzenlemiş ve faaliyet konusu Toplu Tüketim İşletmeleri (yemekhane) olarak geçmekte olup Yemek Fabrikası kapsamında değildir. Ancak, 22.12.2021 tarihinde işletmede yapılan resmi kontrolde herhangi bir faaliyeti bulunmadığı ve Ö… A.Ş. personellerinin yemeği başka şekilde temin ettiği beyanı üzerine Ö… Ltd. Şti. ne ait TR-23-K-008012 nolu işletme kayıt belgesi iptal edilerek sistemde pasif edilmiştir. (İşletme faaliyette değil ve belge geçersizdir.)

 

İşletmeye ait pasif edilen İşletme Kayıt Belgesi, başvuru beyannamesi ve pasif edildiğine dair resmi kontrol raporu ekte sunulmuştur.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün söz konusu yazısında Ö… Ltd. Şti. nin şikayete konu ihalede sunmuş olduğu İşletme Kayıt Belgesi’nin 22.12.2021 tarihinde (ihale tarihinden 1 gün önce) pasif hale getirildiği, anılan işletmenin ihale tarihinde faaliyette bulunmadığı tespit edildiğinden Ö… Ltd. Şti. nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”