Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE TARİHİNDEN SONRA ALINAN BELGE HK.

KARAR: İHALE TARİHİNDEN SONRA ALINAN VE İHALE TARİHİ İTİBARİYLE GEÇERLİLİĞİ BULUNMAYAN BELGE YETERLİK KRİTERİNİ SAĞLAMAZ

KARAR TARİHİ : 09.11.2022

KARAR NO : 2022/UM.II-1376

“İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından idareye sunulan söz konusu iki belge incelendiğinde; TSE-HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi’nin ilk veriliş tarihi-son geçerlilik tarihlerinin 21.05.2008/21.05.2023 şeklinde belirtildiği, dolayısıyla ihale tarihi itibarıyla (16.09.2022) geçerli bir belge olduğunun görüldüğü; ancak diğer belge olan BY-0350 sayısıyla düzenlenen TURKAK Akreditasyonlu ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’nin 19.09.2022 (ilk yayın tarihi/yayın tarihi) tarihli olduğu, söz konusu belgenin ihale tarihinden sonra alındığı (16.09.2022) ve ihale tarihi itibariyle belgenin geçerliliği bulunmadığı anlaşıldığından, İdari Şartname’nin 7’nci maddesi uyarınca yeterlik kriterleri arasında yer alan düzenlemelere göre söz konusu belgenin yeterlik kriterini sağlamadığı anlaşılmış olup bu itibarla başvuruya konu iddianın yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”