Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALENİN TEMEL İLKELERE AYKIRI OLMASI HK.

KARAR: SADECE İHALENİN YAKLAŞIK MALİYETE ÇOK YAKIN TEKLİF ÜZERİNDE KALDIĞI KABULÜYLE 4734 SAYILI KANUN’UN TEMEL İLKELERİNE AYKIRI DAVRANILIP DAVRANILMADIĞI DEĞERLENDİRİLEMEZ

KARAR TARİHİ: 06.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-451

“Başvuru sahibinin iddiaları çerçevesinde yapılan incelemede, başvuruya konu ihaleye 4 isteklinin teklif verdiği, 2 isteklinin teklifinin geçerli olduğu, geçerli teklif sahibi isteklilerden ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin yaklaşık maliyete yakın, diğer geçerli teklif sahibi isteklinin teklifinin ise yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, yeterlilik belgelerini sunmayan 2 isteklinin teklifinin de değerlendirme dışı bırakıldığı, değerlendirme dışı bırakılan söz konusu tekliflerin ise yaklaşık maliyetin oldukça altında kaldığı, idarelerin ihalelerde rekabeti ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlü olduğu ve idarelerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında takdir yetkisinin bulunduğu dikkate alındığında sadece ihalenin yaklaşık maliyete çok yakın teklif üzerinde kaldığı kabulüyle Kanun‘un temel ilkelerine aykırı davranılıp davranılmadığının değerlendirilemeyeceği, ayrıca her ihalenin kendine özgü şartlar içinde değerlendirilmesi gerektiği,  

 

Diğer taraftan “ihaleye katılan diğer isteklilerin kendi aralarında anlaşarak bu şekilde teklif sundukları” ve “idare tarafından belirlenmiş olan yaklaşık maliyetin gizliliğinin korunup korunmadığı” hususlarına ilişkin gerek başvuru sahibinin iddiaları gerekse de ihale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgeler çerçevesinde herhangi bir tespite ulaşılamadığı sonucuna varılmıştır.”