Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE ÜZERİNDE BIRAKILAN İSTEKLİ HK.

KARAR: İHALE ÜZERİNDE BIRAKILAN İSTEKLİNİN SÖZLEŞMEYİ SÜRESİ İÇERİSİNDE İMZALAMAMA GEREKÇESİ OLARAK ŞİRKET YETKİLİSİNİN HASTALIĞINI ÖNE SÜRMESİ 10 GÜN İÇERİSİNDE SÖZLEŞMEYİ İMZALAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ ORTADAN KALDIRMAZ

KARAR TARİHİ:14.09.2022

KARAR NO:2022/UY.I-1096

“… yapılan incelemede; şirket yetkilisinin hasta olmasının önlenemezlik ve öngörülemezlik kriterleri çerçevesinde mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği, kaldı ki tayin edilecek bir başka şirket yetkilisince de sözleşmenin imzalanabileceği, başvuru sahibinin 08.08.2022 tarihli (sözleşmenin imzalanması gereken son gün) idareye sunmuş olduğu dilekçesi ekinde yasaklama kararına ilişkin ilgili mahkeme tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı gibi dilekçenin içerisinde de bu husustan bahsetmediği, söz konusu dilekçede hasta olan şirket yetkilisinin mazeretinin son bulması sonrasında sözleşme imzalamaya gelineceğinin ifade edildiği dolayısıyla başvuru sahibinin mevzuatta öngörülen 10 günlük sürede kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşme imzalamaya gelmediğinin açıkça ortada olduğu, 10.08.2022 tarihli (sözleşme imzalama süresinin bitimden sonra) idareye sunulan ikinci dilekçe ile yasaklamaya ilişkin yürütmeyi durdurma kararından bahsedildiği, idarenin de ihale üzerinde bırakılan istekli ile süresinde sözleşmenin imzalanamaması üzerine mevzuatta yer alan hükümler çerçevesinde 09.08.2022 tarihinde ekonomik açından en avantajlı ikinci teklif sahibi S… Anonim Şirketi’nin sözleşmeye davetine ilişkin alınan karar ile Ekap üzerinden 10.08.2022 tarihinde sözleşmeye davet edildiği ve 18.08.2022 tarihinde sözleşmenin imza altına alındığı görülmüştür. Her ne kadar ilgili mahkeme tarafından verilen yasaklılığa ilişkin yürütmeyi durdurma kararının yasaklamaya ilişkin hukuki sonuçları geriye dönük ortadan kaldıracağı aşikar olsa da, başvuru sahibinin sözleşmeyi süresi içerisinde imzalamama gerekçesi olarak şirket yetkilisinin hastalığını öne sürdüğü, yasaklama kararına ilişkin yürütmeyi durdurma kararının ihale üzerinde kalan isteklinin 10 gün içerisinde sözleşmeyi imzalama yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı,  sonuç olarak ihale üzerinde bırakılan istekli ile idare arasında sözleşmenin süresi içerisinde imzalanamama nedeninin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 44’üncü maddesinde sayılan sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluklarının yerine getirilmemesi olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.”