Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE ÜZERİNDE BIRAKILAN İSTEKLİ HK.

KARAR: GİRDİ MALİYETLERİNDEKİ YÜKSEK FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE İHALE ÜZERİNDE BIRAKILAN İSTEKLİNİN SÖZLEŞME İMZALAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ORTADAN KALKMAZ

KARAR TARİHİ: 02.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-304

“… mevzuat hükümleri ve ihaleye ilişkin yapılan tespitler, itirazen şikayet dilekçesinde iddia edilen hususlar çerçevesinde değerlendirildiğinde, ihale konusu işin girdi maliyetlerindeki yüksek fiyat artışları nedeniyle ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşme imzalama yükümlülüğünün ortadan kalkmayacağı ve ihalenin bu sebepten dolayı iptal edilemeyeceği, ayrıca başvuru sahibinin teklif miktarı göz önüne alındığında, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli veya ikinci teklif sahibi istekli olmadığı,  kendi teklifi dışında daha avantajlı tekliflerin olduğu ve mevcut durumda ihalenin üzerinde bırakılması durumunun bulunmadığı, ihale sürecine ilişkin herhangi bir hak kaybı ve menfaatinin oluşmayacağı anlaşıldığından iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”