Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALEYE KATILANLARIN YASAKLILIK SORGULAMASI HK.

KARAR: İHALEYE KATILAN VEKİL VE TEMSİLCİLERİN DE İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLI OLUP OLMADIĞININ İDARECE SORGULANMASI VE KURUMDAN TEYİT ETTİRİLMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ: 16.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-370

“Yapılan incelemede, idare tarafından ihale tarihi itibariyle ihaleye katılan tüm isteklilerin ve ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulamasının yapıldığı, ancak ihaleye katılan tüm isteklilerin sermaye şirketi olduğu, dolayısıyla söz konusu isteklilerin ihale tarihi itibariyle sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları ile başvuru veya teklifi ya da sözleşmeyi imzalayan, başka bir ifade ile ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının idarece sorgulanması ve Kurumdan teyit ettirilmesi gerekmesine karşın idare tarafından bahse konu işlemlerin yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan inceleme neticesinde, ihaleye katılan tüm isteklilerin ihale tarihi itibariyle sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları ile teklifi imzalayan, başka bir ifade ile ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının idarece sorgulanması ve Kurumdan teyit ettirilmesi, diğer bir ifadeyle idare tarafından yasaklılık teyit işlemlerinin yukarıda aktarılan hüküm ve açıklamalara uygun olarak yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.”