Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALEDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF HK.

KARAR: İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİ KULLANARAK İHALEDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF BULUNMADIĞI YÖNÜNDE İHALEYİ SONUÇLANDIRMASI İŞLEMİNDE MEVZUATA AYKIRILIK YOKTUR

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UM.I-808

“… Kanun kapsamında gerçekleştirilen yapım işleri ve hizmet alımlarında aşırı düşük teklif bedellerinin belirlenmesi aşamasında ayrıntılı sınır değer hesaplamaları Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45 ve 79’uncu maddelerinde yer almasına rağmen, kapsamdaki mal alımı ihalelerine yönelik olarak kamu ihale mevzuatı içeriğinde belli bir sınır değer hesaplama formülü bulunmamakta olduğundan mal alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin belirlenmesi işleminde ihale komisyonlarına takdir yetkisi verildiği, ancak bu takdir yetkisinin sınırsız olmadığı, Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkeler ile sınırlandırıldığı, idarelerin mal alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet ve ihaleye sunulan diğer teklif bedellerini Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkeleri de göz önünde bulundurarak teklif bedeli aşırı düşük olanları belirlemeleri gerektiği anlaşılmıştır.

 

Şikâyete konu ihalede ihale komisyonunca tekliflerin Kanun’un 38 ve İdari Şartname’nin 33.1’inci maddesince değerlendirildiği, sunulan tekliflerden hiçbirinin aşırı düşük olarak belirlenmediği, şikayete konu ihalenin yaklaşık maliyeti ile sunulan teklif bedellerinin yaklaşık maliyete ve birbirlerine oranları göz önüne alındığında, idarenin Kanun’un kendisine vermiş olduğu takdir yetkisini kullanarak ihalede aşırı düşük teklif bulunmadığı yönünde ihaleyi sonuçlandırması işleminde mevzuata aykırılık tespit edilmemiş olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”