Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE KAPSAMINDA BİLANÇO BİLGİLERİNİN SUNULMASI HK.

KARAR: İHALE KAPSAMINDA BİR ÖNCEKİ YILIN BİLANÇO BİLGİLERİNİN SUNULMASI GEREKİRKEN DAHA ÖNCEKİ YILIN BİLANÇOSUNA YER VERİLMESİ DOLAYISIYLA TEKLİFİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI MEVZUATA UYGUNDUR

KARAR TARİHİ:10.08.2022

KARAR NO:2022/UH.I-957

“İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda başvuru sahibi iş ortaklığının özel ortağı P… A.Ş. tarafından teklif kapsamında sunulmuş olan Sunulmayacak Belgeler Tablosu’nda  2020 yılı bilançosuna ilişkin bilgilerin girilmiş olduğu, teklif kapsamında sunulan belgeler arasında 2020 yılı bilançosuna ilişkin çıktının olduğu, başvuru konusu ihalenin yılın ilk dört ayında olmadığı, İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesi uyarınca söz konusu ihale kapsamında bir önceki yılın (2021 yılı) bilanço bilgilerinin sunulması gerektiği, dolayısıyla başvuru sahibinin teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu, ayrıca başvuru sahibi tarafından birden fazla ihaleye ilişkin iddialara tek dilekçede yer verilmesinin de … Yönetmelik hükmüne aykırılık içerdiği görüldüğünden başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”