Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALEDE KAPASİTE RAPORUNA İLİŞKİN KRİTER HK.

KARAR: İDARE TARAFINDAN BELİRLENEN KAPASİTE RAPORUNA İLİŞKİN KRİTERİN İHALENİN HER BİR KISMI İÇİN AYRI AYRI BELİRLENMESİ GEREKİRKEN İHALENİN KISMİ TEKLİFE AÇIK OLDUĞU DİKKATE ALINMAKSIZIN YEMEK YİYECEK TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI DİKKATE ALINARAK YAPILAN KAPASİTE BELİRLEMESİ MEVZUATA AYKIRI OLDUĞUNDAN İHALENİN İPTAL EDİLMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ: 28.09.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-1186

“Yapılan incelemede ihalenin iki kısımlı olarak gerçekleştirildiği, işin 1’inci kısmında 3185 öğrenciye, 2’inci kısımda ise 2748 öğrenciye 180 gün boyunca öğle yemeği sağlanmasının söz konusu olduğu, İdari Şartname’de kapasite raporunun bir yeterlik kriteri olarak belirlendiği ancak isteklilerde aranan kapasite sınırının Kamu İhale Genel Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde her bir kısım için ayrı ayrı olarak yapılması gerekirken (1’inci kısım için 3185 adet yemek*2/3, 2’inci kısım için 2748 adet yemek*2/3) her iki kısımda yemek yiyecek toplam öğrenci sayısı (5933 adet yemek*2/3) dikkate alınarak belirlendiği görülmüştür.

Bu çerçevede idare tarafından belirlenen kapasite raporuna ilişkin kriterin ihalenin her bir kısmı için ayrı ayrı belirlenmesi gerekirken ihalenin kısmi teklife açık olduğu dikkate alınmaksızın yemek yiyecek toplam öğrenci sayısı dikkate alınarak yapılan kapasite belirlemesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”