Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALEDE KULLANILAN GÜNCEL BİRİM FİYATLAR HK.

KARAR: İHALE İLAN TARİHİ İTİBARİYLE 2022 YILI 2’NCİ DÖNEM GÜNCEL BİRİM FİYATLARI HENÜZ YAYIMLANMADIĞI İÇİN İSTEKLİ TARAFINDAN “MAZOT (MOTORİN)” GİRDİSİNE İLİŞKİN 2022 YILI 1’İNCİ DÖNEM FİYATININ KULLANILMASI MEVZUATA UYGUNDUR

KARAR TARİHİ:03.08.2022

KARAR NO:2022/UY.II-922

“Yapılan incelemede, başvuru konusu ihalenin ilan tarihinin 05.05.2022; ihale tarihinin ise 06.06.2022 olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin … 45.1.5 numaralı bendine göre ilan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatların kullanılabileceği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından her yıl Ocak ayında yayımlanan inşaat ve tesisat birim fiyatlarının 02.06.2022 yılında güncellenerek yeniden yayımlandığı, bu doğrultuda ihale ilan tarihi (05.05.2022) itibariyle 2022 yılı 2’nci dönem güncel birim fiyatların henüz yayımlanmadığı, dolayısıyla başvuru sahibi istekli tarafından 10.160.1026 poz numaralı “Mazot (Motorin)” girdisine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022 yılı 1’inci dönem fiyatının (12,69 TL) kullanılmasının mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.”