Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALEDE KURA ÇEKİLİŞİ HK.

KARAR : İHALEDE KURA ÇEKİLİŞİ KURAYA KATILAN İSTEKLİLER HUZURUNDA BİR KOMİSYON ÜYESİ TARAFINDAN YAPILIR

KARAR NO : 2023/UH.I-34

KARAR TARİHİ : 04.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

Kamu İhale Genel Tebliği’nin … 70.2.2’nci maddesinde, kura işleminin ihale komisyonu tarafından saydamlık ve güvenirlik ilkelerine uygun biçimde yapılacağı, işlem sırasında ihale komisyonu üyelerinin hazır bulunacağı, eşit teklif sahibi isteklilerin ticaret unvanlarının aynı özelliklere sahip kâğıtlara yazılarak, kuraya katılan istekliler huzurunda bir komisyon üyesi tarafından çekiliş yapılacağı açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu bağlamda idarece Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde yapılan puanlama neticesinde E.. Personel Hizmetleri Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile L… Hizmet Yönetimi Eğitim Sağlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin her ikisinin de eşit puan aldığı ve bu durum üzerine idare tarafından 30.11.2022 tarihli ve 00563 sayılı yazı ile ihalede eşit teklif sahibi olan iki isteklinin 02.12.2022 tarihinde yapılacak kura çekimine davet edildiği, 07.12.2022 onay tarihli ihale komisyonu kararında tutanak altına alındığı üzere, her iki isteklinin de kura çekiminde hazır bulunduğu, kura çekiminde kullanılacak 2 (iki) adet aynı özellikte kâğıttan birine “En düşük teklif”, diğer kâğıda “2. En düşük teklif” şeklinde ibarenin yazılarak bir sepet içerisine atıldığı, ancak, kura çekilmesi işleminin isteklilerden biri tarafından yapıldığı ve ilgili Tebliğ açıklamasında belirtildiği şekilde komisyon üyesince gerçekleştirilmediği, eşit teklif sahibi isteklilerin isimlerinin (ticaret unvanlarının) aynı özelliklere sahip kâğıtlara yazılmadığı, dolayısıyla kura çekilme işleminin, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 70.2.2’nci maddesinde açıklanan hususlar dikkate alınarak, ihale komisyonu üyelerinin tamamının hazır bulunacağı ve bir komisyon üyesince kura çekiminin gerçekleştirilmesi suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı 1’inci ve 2’nci tekliflerin belirlenmesi gerektiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, kura çekim işleminin yukarıda aktarılan açıklamalar göz önünde bulundurularak tekrarlanması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”