Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALEDE SUNULACAK BELGELER HK.

KARAR: İHALEDE KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARININ İNTERNET SAYFASI ÜZERİNDEN TEMİN EDİLEBİLEN VE TEYİDİ YAPILABİLEN BELGELERİN İNTERNET ÇIKTISI SUNULABİLİR

KARAR TARİHİ: 12.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-68

“… Yönetmelik hükümleri ile Tebliğ açıklamaları dikkate alındığında, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen belgelerin internet çıktısı olarak sunulabileceği anlaşılmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında teklifi oluşturan maliyet bileşenlerinden ananas, brüksel lahanası, kızılcık, ayşe kadın taze fasülye, kırmızı turp girdilerin fiyatlarını açıklamak amacıyla T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi bültenlerinin sunulduğu görülmüştür.

 

İlgili bültenlere, adı geçen kuruluşun internet sayfası üzerinden ulaşılabilmesi ve teyidinin yapılabilmesinin mümkün olması nedeniyle ayrıca bir onayın aranmasına gerek bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır…”