Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİNİN İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLILIK SORGULAMASI HK.

KARAR: SÖZLEŞME AŞAMASINDAN ÖNCE İDARECE İSTEKLİNİN İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLI OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN SORGULAMA YAPILARAK TEYİT EDİLMESİ ZORUNLUDUR

KARAR TARİHİ:12.10.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1252

“… başvuru sahibinin somut herhangi bir bilgi/belge sunmadığı söz konusu iddiaları bakımından ihalenin geldiği aşama itibarı ile ayrıca bir araştırma yapılarak ilave bilgi ve belge istenilmesine gerek olmadığı anlaşılmış olup, … mevzuat hükümleri gereğince, sözleşme aşamasından önce idarece bahse konu kişinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığına ilişkin sorgulamanın yapılarak teyit edilmesinin zorunlu olduğu ve iddiaya konu edilen istekli ve temsilcisi bakımından EKAP’ta kayıtlı kamu davasının bilgisi bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bahse konu iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”