Hakkakul Logo Beyaz

İHALENİN BÜTÇE DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE İDARECE İPTAL EDİLMESİ MEVZUATA UYGUNDUR

KARAR TARİHİ: 18.05.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-628

“… idarece ihale işlem dosyasında gönderilen bilgi notu ve ekleri ile ihalenin iptal kararı ve iptal kararına ilişkin açıklama birlikte değerlendirildiğinde, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Döner Sermaye Daire Başkanlığı tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen 09.11.2021 tarihli E-15722819 sayılı “2022-2024 yılları İl Sağlık Müdürlükleri Bütçe Çağrısı ve Uygulamaları” konulu yazıda her ne kadar 2021 ve öncesi yıllarda döner sermaye kaynağından ihale ilanına çıkılmış veya sözleşmeye bağlanmış ve ilgili mevzuatı gereği ödemede önceliği bulunmayan işler için yapılan giderlerin tutarı kadar 2022 yılında da döner sermaye bütçesi yapılacağı hususu bulunsa da idarece gönderilen yazı ve ekinde hizmet alımlarında 2022 – 2023 – 2024 yılları döner sermaye bütçesinin olmadığının belirtildiği, bu bağlamda iptal gerekçesinde de yer alan Çardak İlçe Entegre Hastanesi, Serinhisar İlçe Entegre Hastanesi, Güney İlçe Entegre Hastanesi ve Müdürlük İşletme Birimlerinin Denizli İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 1. Basamak Sağlık Tesisi olduğundan ve ihale konusu hizmete ilişkin sözleşmenin uygulanması aşamasında idarece döner sermayeden ödeme yapma imkânının bulunmadığı anlaşıldığından şikâyete konu ihalenin idarece bütçe değişikliği nedeniyle iptal edilmesinin mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.”