Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALENİN İDARECE İPTAL EDİLMESİ HK.

KARAR: DAĞITILACAK KÖMÜR MİKTARININ %100’E YAKIN ARTIŞ GÖSTERMESİ NEDENİYLE İŞ ARTIŞINA İLİŞKİN LİMİTLERİN ÇOK ÜZERİNDE OLDUĞU ANLAŞILAN İHALENİN İHTİYACIN DEĞİŞMESİNE DAYALI OLARAK İDARECE İPTAL EDİLMESİ YERİNDEDİR

KARAR TARİHİ:24.08.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1011

“Şikâyete konu ihalenin 03.06.2022 tarihli ihale ilanında ve ihaleye ait İdari Şartname’de işin niteliği, türü ve miktarının 10.899,90 ton kömürün Osmaniye merkez ve merkeze bağlı mahalle ve köylerdeki adreslere 550 kg (22 torba) olmak üzere 19.818 aileye adres teslimi hizmet satın alma işi olarak belirlendiği, ihale tarihinin 07.07.2022 olduğu, ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nda işin süresinin, işe başlama tarihinden itibaren 365 (ÜçyüzAltmışBeş) gün olduğu ve işyerinin teslimine ilişkin esaslar ve işe başlama tarihinin ise, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (Yedi) gün içinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanacağı ve anılan Tasarı’nın düzenlemelerine yer verildiği,

 

Ancak idarenin 05.08.2022 tarihli ve “Bütün tekliflerin reddedilmesi sebebiyle ihalenin iptali” konulu olarak EKAP üzerinden tebliğ edilen iptal yazısında ifade edilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 01.08.2022 tarihli, 4274591 sayılı ve “2022 Yılı Kömür Dönemi Dağıtım Takvimi” konulu yazısının “2022 Kömür Dönemi Dağıtım Planı” başlıklı ekinde ise 2022 yılında Osmaniye ili için Haziran ayında 11.025.00 ton, Temmuz ayında 5.810,00 ton ve Ağustos ayında 4.774,70 ton olmak üzere toplam 21.609,70 ton kömür dağıtımı yapılacağı bilgisinin yer aldığı anlaşılmıştır.

 

İncelemeye konu ihalede idarece “…Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün 01.08.2022 tarih ve 4274591 sayılı yazısında kömür sevkiyat tarihlerinde değişiklik olduğu yeni dağıtım planına göre hızlı ve planlı bir şekilde hareket ederek kömür dağıtımında herhangi bir aksaklık olmaması…” gerekçesine dayanarak ihalenin iptal edildiği ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 01.08.2022 tarihli, 4274591 sayılı ve “2022 Yılı Kömür Dönemi Dağıtım Takvimi” konulu yazısının “2022 Kömür Dönemi Dağıtım Planı” başlıklı ekinde belirtilen miktarlar üzerinden düzenlemeler yapılacağı görülmüştür.

 

Yeni durumda hizmet alımına konu dağıtılacak kömür miktarının %100’e yakın artış gösterdiği, bu durumun 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 24’üncü maddesinde yer alan iş artışına ilişkin limitlerin çok üzerinde olduğunun görüleceği anlaşıldığından idarece ihalenin ihtiyacın değişmesine dayalı olarak iptal edilmesinin yerinde olduğu ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”