Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALENİN İPTAL EDİLMESİ HK.

KARAR: İŞİN MİKTARI İLE NİTELİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN NELER OLDUĞUNUN SOMUT VE AÇIK BİR ŞEKİLDE ORTAYA KONULMADAN İHALENİN İPTAL EDİLMESİ DOĞRU DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ: 09.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-231

“… başvuruya konu ihalenin iptal gerekçesi olarak gösterilen işin miktarı ile niteliğinin değişmesi hususlarıyla ilgili olarak Teknik Şartname ve Birim Fiyat Teklif Cetveli’ndeki değişikliklerin neler olduğu hususlarının somut ve açık bir şekilde ortaya konulmadığı gibi bu hususlara ilişkin olarak alınan ihalenin iptal kararı ekinde herhangi bir bilgi ve belgeye de yer verilmediği, ihtiyaç değişikliğini gerektiren hususların ve anılan ihtiyaçların nicelik ve niteliğinin neler olabileceği, yaklaşık maliyete etkisi ve bu değişikliğin iş artışı veya iş eksilişi yoluyla karşılanıp karşılanamayacağı yönünde bir hesaplamada bulunulmadığı anlaşılmıştır. Bu sebeple idarenin gerekçesinin somut dayanaktan yoksun olduğu anlaşıldığından ihalenin bu gerekçelerle de iptal edilmesinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”